Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Maalikolmio Oy (y-tunnus: 3361179-9)
Sarvijaakonkatu 41 A 61
33540 Tampere
maalikolmio@gmail.com

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä muut asiakkaan antamat tiedot. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:Asiakassuhteen hoitamiseen
Tilastollisiin tarkoituksiin
Markkinointitarkoituksiin
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai
oikeutettu etu.Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan
EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin
käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se
on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja
kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:
Tarkistusoikeus
Oikaisuoikeus
Oikeus peruuttaa suostumus
Poisto-oikeus